De Fabriek van Niek is de werkplek van Niek Wagemans. Hier geeft hij vorm aan grote en kleine ideeën. Hij geeft nieuw leven aan oude, gebruikte, en schijnbaar waardeloos geworden zaken – niet alleen gebouwen en onderdelen daarvan, maar ook meubelen en andere objecten.

Niek Wagemans: “Ik werk graag met materialen, die als ‘afval’ bestempeld worden, en met leegstaande gebouwen die bedreigd worden door verregaand verval of zelfs sloop. Ze zijn vaak nog lang niet óp, maar zijn enkel versleten of kapot, of ze voldoen niet meer aan moderne eisen. Daardoor lijken ze hun functie verloren, en zijn ze voor anderen ‘waardeloos’… Voor mij zijn ze juist ‘waardevol’ vanwege de sporen van hun geschiedenis of door de kwaliteit van destijds gebruikte materialen en technieken. Dat alles ligt verborgen onder slechts een dun laagje stof, en onder onze normale onachtzaamheid. Ik probeer die kwaliteiten opnieuw zichtbaar te maken.”

“Ik begin mijn projecten vaak met het zoeken naar spullen en materialen die mensen niet meer willen hebben. Zulk zoeken is ook meteen een kennismaking met een buurt, dorp of stad, en natuurlijk met de mensen die er wonen. Daarbij gaan vaak deuren open die voor buitenstaanders gesloten blijven. Meestal weet ik nog niet precies hoe ik wat ik zo tegenkom kan verwerken in een nieuw ontwerp. Pas tijdens het werkproces komen de materialen die zich aandienen samen in een nieuwe vorm – een kwestie van evalueren en her-waarderen van de intrinsieke kwaliteiten van het gevondene. In plaats van alles te restaureren in de oorspronkelijke vorm of functie vind ik het veel spannender, materialen op onverwachte manieren met elkaar te combineren, er een nieuw idee aan toe te voegen of stevige contrasten te maken. Zo ontstaan nieuwe objecten, met nieuwe functies of gebruiksmogelijkheden.”